قیمت مرغ امروز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش تامین کننده مهر بر اساس گزارش میدانی قیمت مرغ گرم امروز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ در بازار تهران به شرح زیر منتشر می شود.

عنوان قیمت بر حسب تومان
مرغ کامل تازه ۵۵، ۵۰۰
ران مرغ بدون پوست، بدون دم چرب ۵.۵ ۵
مغز ران بدون چرم، بدون استخوان ۵۵، ۵۵ ۰
پای مرغ بدون چرم و بدون پا ۵،۵،۵
سینه مرغ بدون پوست، ریه، گردن، بال ۷۸, ۴۰۰
سینه مرغ بدون پوست، ریه، گردن، بال، بازو ۷۷, ۵۰۰
ران و سینه بدون پوست، بدون ریه، گردن، بال ۷۴,۰۰۰
فیله مرغ ۵،۵،۵