قیمت خودرو امروز ۱۰.۱۰.۱۴۰۱/ آیا باید منتظر افزایش قیمت باشیم؟


با توجه به شرایط سیاسی-اجتماعی کشور اگر در چند ماه آینده افزایش قیمت داشته باشد جزئی خواهد بود. اما قیمت دلار در بازار آزاد در حال افزایش است. در نتیجه احتمال گران شدن خودرو در بازار وجود دارد.

قیمت خودرو امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ نوشته شد/ آیا باید منتظر افزایش قیمت باشیم؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.