قرص های ضد باردار بودن ممنوع است


منصفانه متخصص خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازایی در همدان نسبت به بلعیدن خودسرانه قرص های ضد باردار بودن همراه خود هدف تاخیر در قاعدگی اطمینان حاصل شود که روزه داری هشدار داد.

بر مقدمه مطالعات تابناک همدان دکتر مرضیه سنوی فریمانی اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا): برخی اجتناب کرده اند خانم ها برای اینکه بتوانند ۳۰ روز در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند خودسرانه قرص های ضد باردار بودن بلعیدن می کنند کدام ممکن است خطر لخته شدن خون را افزایش می دهد، به همین دلیل بیشتر است. روزه {نمی توانند} در زمان عکس روزه بگیرند.

قرص های ضد باردار بودن شامل استروژن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استروژن عاملی برای لخته شدن خون است، به همین دلیل {افرادی که} تمایل لخته شدن خون هستند، خطر لخته شدن خون در بدنشان افزایش خواهد یافت.

دکتر وریمانی همراه خود خاص اینکه هیکل در زمان روزه داری البته است کم آب تبدیل می شود، افزود: خانم ها بیشتر است اجتناب کرده اند کم آبی هیکل اجتناب کرده اند صبحانه به همان اندازه سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بلعیدن قرص های ضد باردار بودن همراه خود هدف به تاخیر انداختن قاعدگی بخصوص روزی کدام ممکن است هیکل دچار کم آبی تبدیل می شود. لخته های خون افزایش خواهد یافت.”

وی ذکر شد: این لخته ها می توانند در ذهن اشخاص حقیقی تحمیل شوند هر دو در برخی اشیا باعث آمبولی ریه شوند، به همین دلیل اجتناب کرده اند بلعیدن خودسرانه قرص های ضد باردار بودن .

وی ذکر شد: {افرادی که} اجتناب کرده اند قرص های ضدبارداری استفاده می کنند {به دلیل} تجویز دکتر متخصص اجتناب کرده اند بلعیدن آن منع نمی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی {وجود ندارد}.