فینال مورد مبتلایان عروق کرونر در مازندران


به گزارش تابناک مازندران، ۳۶ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها در بیمارستان مازندران بستری شدند.

همراه خود پذیرش ۳۶ فرد مبتلا جدید بیماری عروق کرونر، انواع کل مبتلایان بستری در مازندران به ۱۷۶ نفر رسید.

دانشکده علوم پزشکی مازندران:
بستری جدید: ۲۶ فرد مبتلا
ترخیص: ۳۳ نفر
بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۴۰ نفر
انواع کل مبتلایان بستری در بیمارستان: ۱۲۰ فرد مبتلا
فوتی: منصفانه نفر

دانشکده علوم پزشکی بابل:
بستری جدید: ۱۰ فرد مبتلا
ترخیص: ۱۹ نفر
بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۱۵ نفر
مجموع مبتلایان: ۵۶ فرد مبتلا
ارایه شده: –