فیلم های نوروزی ۹ فروردین اجتناب کرده اند تلویزیون منتشر شده تبدیل می شود


در حال حاضر ۱۸ فروردین ماه ۱۷ فیلم تلویزیونی، تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انیمیشن کنار هم قرار دادن منتشر شده است.

“موریتانیا”، “یولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه قهرمان”، “لی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وینی در اقیانوس”، “آسمان نیمه عصر”، “گربه تلس”، “چگونه عالی ابرقهرمان شدم”، “غرق شدن” جنگجویان آسمان، دونده، ژنرال، بازگشت دینا ، مسکن {الکتریکی} لوئیز وین، دیزی کویوکا، جیم باتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ دزدان دریایی، جنجال، زعفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم طلایی یکی اجتناب کرده اند بازدیدها، این سیستم های تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارتون هایی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تلویزیون منتشر شده ممکن است. کانال های سه شنبه ۱۹ فروردین.

می توانید در زیر ویدئو را ببینید:

فیلم های نوروزی 9 فروردین از تلویزیون پخش می شود

گذشته تاریخی فیلم های در حال حاضر به رئوس مطالب زیر است:

جامعه تلویزیونی

فیلم جدید موریتانی به کارگردانی کوین مک دونالد ساعت ۱۱ صبح در حال حاضر ۹ فروردین ماه اجتناب کرده اند جامعه عالی سیما منتشر شده تبدیل می شود.

این فیلم همراه خود تفریحی جودی فاستر، طاهر رحیم، شایلین وودلی، بندیکت کامبربچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زکری لوی دانستن درباره عالی مسلمان موریتانیایی است کدام ممکن است در ۱۱ سپتامبر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زندان گوانتانامو منتقل تبدیل می شود. وی به مدت هشت سال خرس شدیدترین شکنجه های بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن همراه خود تایید رئیس جمهور، مسئولان زندان او را مجبور به اعتراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه کردند. وکیل ماهر به پرونده او می پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می تنبل مدارک اتهام شخصی را اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس اطلاعاتی اکتسابی تنبل، با این حال او همراه خود دردسرساز ترین سبدها برخورد با تبدیل می شود.

جامعه سیما

جامعه ۲ سیما انیمیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم سینمایی جدیدی را برای ۱۸ فروردین آشکار کرد.

انیمیشن جدید «یولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه قهرمان» ساخته کنستانتین برنزت ساعت ۸ صبح در حال حاضر اجتناب کرده اند جامعه ۲ سیما منتشر شده تبدیل می شود.

{در این} فیلم می گوییم: سلطه {به دلیل} بیماری در تذکر دارد جانشین شخصی را راه اندازی شد تنبل. خواهرزاده او زاپاوا در شهر عکس تحصیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور به پس اجتناب کرده اند اتمام دانشگاه همراه خود پسری به تماس گرفتن یلسی عروسی تنبل. در شهری کدام ممکن است او زپاوا را بررسی می تنبل، امپراتوری جاهل همراه خود پسرش تصمیم می تنبل کدام ممکن است آنها جایگزین طلب هستند. امپراتور متوجه تبدیل می شود کدام ممکن است زاپاوا جانشین پادشاه تبدیل می شود، به همین دلیل انتخاب خواهد گرفت خانم را به عقد پسرش درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً سلطه شهر عکس را تصرف تنبل…

فیلم جدید «لی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینی در اقیانوس» به کارگردانی توبی گینکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شان مک کورمک، سه شنبه ها ساعت ۱۷ اجتناب کرده اند همین جامعه روی آنتن {می رود}.

این انیمیشن همراه خود تفریحی آوا کانولی، الین میتن، فرانک واکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دی بردلی بک، دانستن درباره حیوانات جنگلی است کدام ممکن است {در سراسر} اقیانوس بازدید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صلح همراه خود هم مسکن می کنند، با این حال غذای آنها تمام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقیانوس گم تبدیل می شود. آنها در جستجوی پایین هستند. لیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینی اجتناب کرده اند کشتی پیاده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جزیره محل مسکن پرستوها می رسند. وینی عالی تاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می تنبل تاب عکس {در این} دنیا {وجود ندارد}، با این حال متوجه تبدیل می شود کدام ممکن است خطا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهری پنهان در زیر آب تاب می خورد، با این حال…

جامعه شهر سیما

در حال حاضر فیلم جدید «آسمان نیمه عصر» به کارگردانی جورج کلونی ساعت ۲۰:۳۰ اجتناب کرده اند جامعه شهر سیما منتشر شده تبدیل می شود.

این فیلم همراه خود تفریحی جورج کلونی، فلیسیتی جونز، کایل چندلر، دیوید اولری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیمین بیچر، دانستن درباره محققی مسن به تماس گرفتن آگوستین است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند عالی فاجعه انسانی در رصدخانه ای در نزدیکی قطب شمال مسکن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل می تنبل. تقریباً همه ساکنان آن را می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رصدخانه خارج می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصور می کنند کدام ممکن است افراد به وضعیت امنی می توسعه، با این حال او اجتناب کرده اند تخلیه امتناع می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا {می ماند}. همراه خود ایستگاه های تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای مختلف ارتباط برقرار کنید.

جامعه بنگ سیما

فیلم جدید «گربه بی دم» به کارگردانی کریستین ریلتنیوس ساعت ۹ صبح در حال حاضر اجتناب کرده اند جامعه ۵ سیما منتشر شده تبدیل می شود.

{در این} انیمیشن خواهیم دید: پله کودک گربه ای است کدام ممکن است دم شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط پدر بلجتا شناخته شده به عنوان پاداش داده شده است. در جنگل پس اجتناب کرده اند تعقیب حیله گر به موجود در رودخانه می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شهر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گربه ها او را نجات می دهند. مایک عالی گربه شیطانی است کدام ممکن است عالی تجهیزات گلف حاضر گربه ایجاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایا به او {کمک می کند}. پله تمایل دارد برای اسکان برود، با این حال…

فیلم جدید «چگونه ابرقهرمان شدم» ساخته داگلاس آتال ساعت ۱۳:۳۰ اجتناب کرده اند این ایستگاه منتشر شده تبدیل می شود.

{در این} فیلم همراه خود تفریحی بنوا بولوردی، پیو مارامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویمیلا پونز می بینیم: در پاریس افرادی هستند کدام ممکن است امکانات خاصی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند دستان شخصی را بسوزانند هر دو دیگران را کور کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط پلیس تعقیب می شوند. . عالی گروه جنایتکار همراه خود گرفتن این اشخاص حقیقی سعی دارند اجتناب کرده اند امکانات شخصی برای ساخت چرخ دنده مخدر سرزنده استفاده کنند.

کانال را تماشا کنید

جامعه این سیستم در حال حاضر سه شنبه ۹ فروردین نیز شش فیلم را روی آنتن می برد.

«فال اوت» جی هون کیم ساعت ۱ بامداد به صورت خشمگین اجتناب کرده اند این جامعه منتشر شده تبدیل می شود.

{در این} فیلم همراه خود تفریحی سونگ وون چا، کیم سونگ گیونگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوانگ سو لی، پارک دان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش پس اجتناب کرده اند ۱۱ سال {صاحب خانه} شدند، به همین دلیل به نظر می رسد یک مهمانی خانگی برگزار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان را به آنجا دعوت می کنند. در عصر مهمانی باران شدیدی می بارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث فرو وارد شدن پایین تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گودالی عمیق در پایین تحمیل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادش در گودال می افتند.

فیلم سینمایی «جنگجویان بهشت» به کارگردانی جرارد پریوس در حال حاضر ساعت ۱۱ اکران تبدیل می شود.

این فیلم همراه خود تفریحی بونوآ ماگیمل، کلوویس کرنیاک، جرالدین پلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلیس تالیونی، عالی هواپیمای فرانسوی میراژ ۲۰۰۰ را دنبال می‌تنبل کدام ممکن است در یک واحد نمایشگاه اثیری ناپدید می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط ۲ خلبان مأمور پرواز مخفیانه می‌شود.

فیلم ایرانی «دونده» به کارگردانی امیر نادری ساعت ۱۳ منتشر شده تبدیل می شود.

در چکیده داستان این فیلم آمده است: امیرو نوجوانی تنهاست کدام ممکن است آرزوی بازدید به خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهایی را دارد. کوزه های تمیز، قوطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زباله های درست مثل را ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید می فروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت شخصی را صرف آسانسور کفش های خارجی در آبادان می تنبل. امیرو آرام آرام به گروه در یک روز واحد {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید الفبا را یاد خواهد گرفت به همان اندازه اینکه…

مجید نرومند، موسی تکازاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی در فیلم فراری ایفای عملکرد کردند.

«ژنرال» به کارگردانی باستر کیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاید براکمن نیز ساعت ۱۹ در حال حاضر کنار هم قرار دادن حاضر است.

این فیلم همراه خود تفریحی باستر کیتون، ماریون مک، چارلز هنری اسمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کیتون، امیدهای جانی گری برای همه زمانها در کل مبارزه خانه آمریکا را دنبال می تنبل: لوکوموتیو به تماس گرفتن ژنرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختری به تماس گرفتن آنابل لی.

فیلم سینمایی «بازگشت دینا» به کارگردانی اسکه هاسل بلاخ در حال حاضر ساعت ۲۱ اجتناب کرده اند جامعه رد شو منتشر شده تبدیل می شود.

این فیلم همراه خود تفریحی ربکا امیلی ساتروپ، ژاکوب آویرو، آلن هاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استینا اکبلاد دانستن درباره دختری است کدام ممکن است همراه خود امکانات جادویی شخصی، افراد را مجبور می تنبل به همان اندازه به پنهانی ترین احساسات شخصی اعتراف کنند، با این حال پس اجتناب کرده اند آن باید خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدرش را آشتی دهد. عالی مورد جدید برای او پیدا کنید. برای او.

فیلم جدید «مسکن {الکتریکی} لوئیز وین» به کارگردانی ویل شارپ ساعت ۲۳ اکران تبدیل می شود.

این فیلم همراه خود تفریحی بندیکت کامبربچ، کلر فوی، آندره ریزبرو، شارون رونی، توبی جونز، داستان نقاش معروفی به تماس گرفتن لوئیس وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش امیلی ریچاردسون را روایت می تنبل کدام ممکن است داستان عالی به تصویر کشیدن سورئال با اشاره به اتصال او همراه خود همسرش را روایت می تنبل. ..

جامعه خانم

در حال حاضر ساعت ۱۴ فیلم سینمایی «دیزی کویوکا» به کارگردانی ریکارد کوزو اجتناب کرده اند جامعه کودک منتشر شده تبدیل می شود.

{در این} انیمیشن خواهیم دید: دیزی دختری اجتناب کرده اند نوع حیوانی خاص به تماس گرفتن کوآکا است کدام ممکن است مخلوطی اجتناب کرده اند کانگورو، خرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موش است. عالی روز دیزی همراه خود عالی مسافر سلفی خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حیوان را به از گرفتن زیباترین لبخند معروف می تنبل.

جامعه امید

فیلم جدید «جیم باتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ دزد دریایی» به کارگردانی دنیس گانزل ساعت ۱۸ در حال حاضر اجتناب کرده اند جامعه امید منتشر شده تبدیل می شود.

همراه خود تفریحی هنینگ باوم، سولومون گوردون، آنت فریر، میلان پشل، ریک کاوانیان: این فیلم عالی سال ماجراجویی آسیب رسان بین جیم باتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از دوستش لوک در شهر اژدها را دنبال می‌تنبل. مسکن در مورلند تنبل است. به سرعت ابرهای تیره بر فراز جزیره آرام مورلند ترکیبی می شوند. باند دزدان دریایی بدنام متوجه شدند کدام ممکن است اژدها عالی دختر است. گرینت توسط جیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوک اسیر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون آنها در جاری انتقام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید …

جامعه افق

فیلم جدید «جنجال» به کارگردانی دیوید فراری در حال حاضر ساعت ۱۶ اجتناب کرده اند جامعه UFOG منتشر شده تبدیل می شود.

همراه خود تفریحی هاروی کایتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالکوم مک داول شاهد افزایش فقر افراد مالت به دلیل استعمار بریتانیا هستیم. برخی اجتناب کرده اند آنها انتخاب گرفتند همراه خود بریتانیای کبیر مقابله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را اجتناب کرده اند کشورهای شخصی پوست کنند. پس اجتناب کرده اند ۲ سال مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری های فراوان در این روش، خودت را پیدا کن توانستند استقلال شخصی را به بازو آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیای کبیر را اجتناب کرده اند سرزمین های شخصی پوست کنند.

جامعه خواهید کرد

فیلم تلویزیونی «زعفرانیه» به کارگردانی ردا غفاری ساعت ۱۳:۳۰ اجتناب کرده اند جامعه خواهید کرد منتشر شده تبدیل می شود.

داستان فیلم دانستن درباره مردی میانسال به تماس گرفتن بهرام است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی پدرش عالی مغازه زعفران فروشی را به ارث برده است. بهرام برخلاف پدرش نمی توانست مستقیم بالا کار برود. او در نظر گرفته شده می تنبل کدام ممکن است پریشانی مسئله بی نظیر همه گرفتاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی هایش است، با این حال پس اجتناب کرده اند مواجه شدن همراه خود مشکلات فراوان در مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پیشنهاد عالی تاجر عجیب و غریب بومی، به کارهای قبلی شخصی در نظر گرفته شده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه تبدیل می شود کدام ممکن است بی خیال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان لوح است. در این دوران عالی شکست بود.

بازیگران فیلم تلویزیونی «الزعفرانیه» علی اوسیوند، مرتضی رحیمی، فریده دیماگ، حسین توشه، زهرا مرادی، کامران دهقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حسن معینی.

جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با (همراه خود رابط ناشنوایان)

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، فیلم سینمایی طلایی کارگردان رضا سبحانی ساعت ۱۱ صبح در حال حاضر در ترکیبی ناشنوایان اجتناب کرده اند شبکه بهداشت اکران می شود.

{در این} فیلم می بینیم: مهریه زن به ابعاد وزن او را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن شوهرش است. این اتفاقات عجیبی را تحمیل می تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن قصد دارد مهریه اش را بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از لاغر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوهر تا حد زیادی! زن برای افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوهر برای افت پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید …
فیلم «نظام طلایی» همراه خود مهدی هاشمی، میرلا زارع، امین حیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویا نجفی همبازی شد.

انتهای پیام