فیفا: علی دایی و هفت اسطوره تولید دیگری در جاری قرعه کشی جام جهانی هستند
تذکر همه مربیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی دنیا توسط دست اسطوره هایی است کدام ممکن است پیش فرض قرعه کشی نیروی کار های جام جهانی را خاص کنند.