فروش اقساطی آپارتمان مهر در پرند و هشتگرد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، علیرضا جعفری از اجرای نهضت ملی مسکن و تکمیل باقیمانده آپارتمان های مهر در شهرهای جدید پرند و هشتگرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۵۲ هزار و ۲۵ نفر در طرح کسب و کار جدید مسکن شهر هشتگرد ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۲ هزار و ۲۸۰ متقاضی و تاکنون ۲۷ هزار و ۸۲۱ متقاضی پذیرفته شده اند. واحد دریافت شده

مدیرعامل شرکت عمران یدادی حدید ادامه داد: ۲۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر برای پرندی ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۲۲۵ نفر در نهایت پذیرفته شدند و برای ۲۷ هزار و ۱۶۴ نفر واحد تعریف شد.

۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد مسکن مهر در هشتگرد به فروش اقساطی رسید

جعفری درباره تکمیل آپارتمان های مهر شهر هشتگرد جدید توضیح داد: تعداد کل آپارتمان های مهر شهر جدید هشتگرد ۴۸ هزار و ۹۲۳ آپارتمان است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۰۴ آپارتمان تعهدات و متقاضیان شرکت است که ۳۰ هزار و ۹۶۹ واحد است. فروش اقساطی است در حال حاضر ۷ هزار و ۱۲۱ واحد در شهر جدید هشتگرد باقی مانده که قرار است تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

فروش اقساطی ۷۸ هزار و ۴۴۵ آپارتمان در پرندین مهر

وی درباره تکمیل آپارتمان های مهر شهر جدید پرند نیز اعلام کرد: تعداد کل آپارتمان های شهر پرند جدید ۹۵ هزار و ۶۷۲ آپارتمان است که از این تعداد ۹۲ هزار و ۶۲۳ آپارتمان متعلق به شرکت و متقاضیان است که از این تعداد ۷۸ هزار و ۴۴۵ واحد آن است. به صورت اقساطی فروخته شده است در حال حاضر ۶۵۴۳ آپارتمان در مهر پرند باقی مانده است.

وی تاکید کرد: تکمیل باقیمانده آپارتمان های مهر بخشی از تعهدات شرکت عمران شهرهای جدید است که به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و ما به این کار توجه ویژه ای داریم.