فرمول حجم یک هرم


در ریاضیات انواع مختلفی از اشکال هندسی مانند دایره، لوزی، متوازی الاضلاع، مربع و بسیاری دیگر وجود دارد. به همین ترتیب، هرم نیز شکلی است که می توان آن را به عنوان چند وجهی تعریف کرد زیرا اضلاع هرم توسط چند ضلعی ها ساخته می شود. حجم هرم را می‌توان به‌عنوان ناحیه‌ای از فضایی که اضلاع آن اشغال می‌کند تعریف کرد یا می‌توان گفت که تعداد کل واحدهای مکعبی که می‌توان داخل هرم پر کرد، حجم هرم است. فرمول ریاضی داده شده برای حجم هرم ⅓ * b * h است که ‘h’ ارتفاع هرم است و ‘b’ به عنوان قاعده هرم نشان داده می شود. شما باید یک نکته در مورد ارزش رستوران به دست آمده را به خاطر بسپارید: پاسخ همیشه در واحد مکعب نوشته می شود. از آنجایی که اهرام انواع مختلفی دارند، فرمول ارائه شده نیز برای آنها متفاوت است. در این مقاله سعی خواهیم کرد به برخی مفاهیم اساسی در رابطه با حجم هرم مانند خواص هرم و برخی محاسبات بر اساس آن بپردازیم.

برخی از محاسبات بر اساس حجم هرم

همانطور که در بالا ذکر شد، فرمول ریاضی داده شده برای حجم هرم ⅓ * b * h است که ‘h’ ارتفاع هرم است و ‘b’ به عنوان قاعده هرم نشان داده می شود. اجازه دهید چند سوال در مورد حجم هرم حل کنیم. در زیر به برخی از نمونه ها اشاره می شود:

مثال ۱: اگر قاعده و ارتفاع هرم به ترتیب ۲ سانتی متر و ۳ سانتی متر باشد حجم هرم را بیابید؟

راه حل: با توجه به اینکه،

قاعده هرم = ۲ سانتی متر

ارتفاع هرم = ۳ سانتی متر

با استفاده از فرمول حجم هرم = ⅓ * b * h،

⅓ * ۲ * ۳ = ⅓ * ۶

⅓ * ۶ = ۲ سانتی متر واحد مکعب.

بنابراین، حجم هرم برای پایه و ارتفاع داده شده ۲ سانتی متر واحد مکعب است.

مثال ۲: اگر قاعده و ارتفاع هرم به ترتیب ۶ سانتی متر و ۸ سانتی متر باشد حجم هرم را محاسبه کنید؟

راه حل: با توجه به اینکه،

قاعده هرم = ۶ سانتی متر

ارتفاع هرم = ۸ سانتی متر

با استفاده از فرمول حجم هرم = ⅓ * b * h،

⅓ * ۶ * ۸ = ⅓ * ۴۸

⅓ * ۴۸ = ۱۶ سانتی متر واحد مکعب.

بنابراین حجم هرم برای قاعده و ارتفاع معین ۱۶ سانتی متر واحد مکعب است.

مثال ۳: اگر قاعده و ارتفاع هرم به ترتیب ۱۰ سانتی متر و ۳ سانتی متر باشد حجم هرم را حساب کنید؟

راه حل: با توجه به اینکه،

قاعده هرم = ۱۰ سانتی متر

ارتفاع هرم = ۳ سانتی متر

با استفاده از فرمول حجم هرم = ⅓ * b * h،

⅓ * ۱۰ * ۳ = ⅓ * ۳۰

⅓ * ۳۰ = ۱۰ سانتی متر واحد مکعب.

بنابراین، حجم هرم برای پایه و ارتفاع داده شده ۱۰ واحد مکعب است.

چند نکته مهم که باید به خاطر بسپارید

در این بخش، ممکن است هر نکته ای را که در بخش بالا مورد بحث قرار داده ایم، خلاصه کنیم. برخی از نکات عبارتند از:

  • مقدار حاصل همیشه به صورت واحد مکعب نوشته می شود. به برخی از محاسبات بر اساس حجم هرم مراجعه کنید.
  • اضلاع هرم از چند ضلعی تشکیل شده است. بنابراین، به عنوان چند وجهی نامیده می شود.

ریاضی را از کلاس های ریاضی بفهمید

برخی از موضوعات در ریاضیات وجود دارد که برای برتری و رسیدن به ارتفاعات خوب نیاز به وضوح مفهومی دارد. برای مدت بسیار طولانی، معلمان متعددی با بیان حقایق، یادداشت‌ها، فرمول‌ها و مثال‌ها، ریاضیات را به روشی خسته‌کننده تدریس می‌کنند. Cuemath یک پلتفرم شخصی است که معلمان با داشتن تجربه و کیفیت خوب به تدریس ریاضی می پردازند. همچنین انواع پازل های ریاضی و برگه های ریاضی را در اختیار شما قرار می دهد تا به روشی سرگرم کننده ریاضی را مطالعه کنید. بنابراین، اگر می‌خواهید همه این ویژگی‌ها را در اختیار داشته باشید، از Cuemath دیدن کنید تا از کلاس‌های موضوعی که به صورت آنلاین برگزار می‌شود، بیاموزید. هم اکنون یک جلسه رایگان رزرو کنید!

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر