فاجعه اوکراین محور رایزنی های بایدن همراه خود نخست وزیر سنگاپور استعالی مقام مقامات آمریکا اظهار داشت جو بایدن قصد دارد روز سه شنبه همراه خود نخست وزیر سنگاپور در کاخ سفید دیدار تدریجی به همان اندازه کسب اطلاعات در مورد تهاجم روسیه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد چین در جهان هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس آرام گفتگو تدریجی.

به گزارش رویترز، کاخ سفید گفتن کرد کدام ممکن است لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور کدام ممکن است بعدا همراه خود کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد، همراه خود جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد.

این مقام کدام ممکن است خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت کدام ممکن است آمریکا اجتناب کرده اند انتخاب سنگاپور برای اعمال تحریم ها علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت صادرات “شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرسند” است.

وی اظهار داشت: ما اجتناب کرده اند کاری کدام ممکن است سنگاپور {در این} زمینه انجام داده فوق العاده خرسندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم بهتر از کار افزایش همکاری {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موضوعات است.

جو بایدن اجتناب کرده اند رهبران ۱۰ ملت عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) کدام ممکن است سنگاپور عضوی اجتناب کرده اند استقبال خواهد کرد. با این حال این نشست به تعویق افتاد از همه رهبران نتوانستند در گذشته تاریخی های گفتن شده توسط کاخ سفید (۲۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ مارس) نمایندگی کنند.

این مقام تایید کرد کدام ممکن است کاخ سفید در جاری ترتیب مجدد این مناسبت است.

وی اظهار داشت: همه ما می دانیم کدام ممکن است زمان رو به اتمام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم این کار را انجام دهیم.

بازدید نخست وزیر سنگاپور پس اجتناب کرده اند آن صورت خواهد گرفت کدام ممکن است کامالا هریس وزیر حفاظت آمریکا، لوید آستین وزیر حفاظت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا سال قبلی اجتناب کرده اند سنگاپور بازدید کردند. فینال گفتگوی جو بایدن همراه خود لی هسین لونگ در محیط اجلاس G-20 در رم بود.

سنگاپور عالی “وسط مهم پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری” است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق گوش دادن به عمیق این سیستم های آمریکا برای چارچوب مالی هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس آرام (IPEF) در جهان ای است کدام ممکن است واشنگتن می گوید علیرغم فاجعه اوکراین همچنان در انتخاب است.

انتهای پیام

لینک تأمین