عملیات ترافیکی کارپلی ۷ – ایسنا
امروز ۱۳ اسفند سالروز آغاز کربلای عملیات ۷ استکه کجاست دکتر سال عملیات ۱۳۶۵ پیچ شمال غرب کاشور (حاج عمران) با هدف سلوک و ایمن سازی «۲۵۱۹ گولا سطح داریا» انجم سفت کردن.

ولسوالی‌های به‌گذرش‌ایسنا، آزاد، محل عملیات، شمیل، ارتفاعات ۲۵۱۹، گردمند، تپه سرخی، و یل کیله، سپی‌بود. تجهیزات مخرب. نوع ۳. برای تشکر از ۲۵ غلاف.

عملیات بیشاز ۲۳۰۰، نروحی، دشمن کاشه، زکمی شندند و ۱۸۵ نییز اسیر شندند انجام شد.

در میان گرت سرشماری بازار، اسلحه سبک، نیما سنگین و انواع خودروها نزدیک و جود دشت وجود دارد. طاق نیروی زمینی، جمهوری اسلامی ایران، محل جراحی.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

نیاز پیشنهادی


وزیر امور خارجه کانادا، روسیه، روسیه، اوکراین

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر