علیاری در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال برنز انگشت کشف شد


به گزارش خبرگزاری فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی فدراسیون دوچرخه رانندگی، همین الان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دومین روز اجتناب کرده اند مسابقات دوچرخه رانندگی قهرمانی آسیا آیدین علیاری مشاور زیر ۲۳ سال کشورمان در تایم تریل انفرادی سودآور به کسب مدال ارزشمند برنز شد. مدال.

{در این} بخش سوارکار بحرینی مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوکی ازبکستانی به مدال نقره انگشت یافتند. مسیر مسابقات همین الان ۲۴ کیلومتر بود کدام ممکن است مشاور کشورمان همراه خود زمان ۳۱ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ ثانیه به مدال برنز این مسابقات انگشت کشف شد. {در این} کلاس سنی ۱۲ مسافر حضور داشتند.

محمد رامندی تولید دیگری مشاور کشورمان در کلاس کودکان صبح همین الان سودآور شد به مدال نقره انگشت یابد.

خدمه سراسری کشورمان تاکنون عالی طلا، عالی نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه برنز کسب کرده است.

نوک
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید