علم الهادی: در مشهد گردشگر و شهروندی وجود ندارد، بلکه زائر و مجاور است
وی گفت: به مدیرعامل خراسان رضوی گفته ام حق ندارند از مسافران رتبه هتل بگیرند. اینجا مال امام رضا علیه السلام است و مسافر مهمان اوست. تاکید کردم فقط حق خدمت می توانید بگیرید نه حق اقامت. وقتی ملک و زمین مال امام رضا (ع) است نمی توانید از آن اجاره بگیرید. شما در ملک امام رضا(ع) ساختمان ساخته اید ولی مالک زمین نیستید. شما فقط مستاجر امام شده اید و حق ندارید از مردم به عنوان مسکن پول بگیرید. شما فقط می توانید با عنوان مدیریت خدمات، قیمت ها را از مهمانان دریافت کنید.