علت داغ شدن بدنه یخچال و راه حل هایی برای رفع این مشکل


علت گرم شدن بدنه یخچال علت گرم شدن بدنه یخچال علت گرم شدن بدنه یخچال

دلیل گرم شدن بدنه یخچال

دلیل داغ بودن بدنه یخچال

در استفاده معمولی از یخچال، فریزر و ساید بای ساید، طبیعی است که گاهی اوقات دیوارهای یخچال گرم می شود، اما وقتی متوجه می شوید که دستگاه به طور غیرعادی گرم و داغ است حتی اگر به در و دیوارها دست بزنید، نشان می دهد که مشکل است، پس از یافتن دلیل گرم شدن بدنه یخچال، از این نظر بسیار مهم است.

یخچال خیلی پر است

حجم زیاد مواد غذایی در یخچال می تواند یکی از دلایل داغ شدن بیش از حد بدنه و دیواره های یخچال باشد. زیرا باعث می شود کمپرسور یخچال زمان و انرژی بیشتری برای خنک شدن و خنک نگه داشتن غذا مصرف کند. به همین دلیل لوله های کندانسور پشت یخچال و قسمت کناری درب یخچال می توانند گرمای بیشتری تولید کنند.

اگر مواد غذایی زیادی داخل یخچال می گذارید بهتر است درب یخچال را به مدت طولانی و مرتب باز نکنید تا این مشکل برطرف شود زیرا هر بار که در را باز می کنید یخچال شما سرمای زیادی را از دست می دهد و این باعث می شود کمپرسور یخچال کار نمی کند بیشتر کار کن

بهتر است درب یخچال را تا زمانی که به دمای معمولی نرسیده باز نکنید. برای نگهداری بهتر غذا در یخچال، به ماندگاری مواد غذایی در یخچال کمک کنید.

علت داغ بودن بدنه یخچال علت داغ بودن بدنه یخچال علت داغ بودن بدنه یخچال

دلیل داغ بودن بدنه یخچال

فاصله کوتاه بین یخچال و دیوار پشتی و سقف

یکی از دلایل گرم شدن دیواره های یخچال و بدنه آن فاصله کم یخچال از دیواره پشتی یخچال و سقف است. در حین گردش گاز، لوله های کندانسور در پشت یخچال به شدت گرم می شوند. به همین دلیل برای خنک شدن این لوله ها باید هوا به خوبی جریان داشته باشد.

اگر یخچال از پشت به دیوار وصل شده باشد و توسط کابینت احاطه شده باشد جریان هوا خوب نیست و این باعث گرم شدن لوله های کندانسور یخچال می شود. بنابراین برای رفع این مشکل باید به فواصل استاندارد دستگاه از محیط توجه کرد.

علت گرم شدن بدنه یخچال علت گرم شدن بدنه یخچال علت گرم شدن بدنه یخچال

دلایل اصلی گرم شدن بیش از حد بدنه و دیواره های یخچال

کندانسور یخچال کثیف است

گرد و غبار زیادی به تدریج در کندانسور جمع می شود که از جریان و تبادل حرارت و خنک شدن مناسب لوله های کندانسور جلوگیری می کند. در نتیجه با گرم شدن کندانسور، بدنه و دیواره یخچال نیز گرم می شود.

برای تمیز کردن کندانسور یخچال بهتر است هر ۶ ماه یکبار تعمیر و نگهداری دوره ای یخچال را جدی بگیرید.

دلیل گرم شدن یخچال چیست، چرا گرمایش یخچال، دلیل گرمایش یخچال چیست؟

دلایل اصلی گرم شدن بدنه و دیواره های یخچال فریزر

مجموعه: بخش نظافت بیتوته