عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: اطلاعیه سازمان سنجش درباره کنکور سال آینده نادرست است/ کنکور سال آینده با تاثیر ۴۰ درصدی اجرا می شود.
منصور کبگانیان گفت: تصمیم برای برگزاری کنکور در سال آینده تصمیم ملموس، صریح و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در ماه چهارم سال قبل تغییراتی در این آیین نامه ایجاد شد. ما نمی خواهیم شک و تشویش ایجاد کنیم و نباید فلسفه نظام آموزشی را نادیده گرفت.