عضو بورلی اسلون ماه مارس TFE South Riding


TFE مایل است به عضو مارس ما ، بورلی اسلوان از سوارت سواری تبریک بگوید. بورلی در سال 2014 از شغل خود در دولت بازنشسته شد. او می گوید سلامتی و تناسب اندام اکنون شغل تمام وقت او است! شغل او بسیار استرس زا بود و همیشه یافتن زمانی برای بهبود مشکل بود. بورلی از کودکی همیشه در ورزش و تناسب اندام فعالیت داشته است. دیابت در خانواده او وجود دارد ، بنابراین او می دانست که …

منابع

دیدگاهتان را بنویسید