عصر شعر زمستان کارگردان جهاد دانشگاهی گلستان + عکسایسنا/ گلستان شعر زمستان مراسم بازرگدشت زنده یاد «سعید حمید چاری» توسط دو شاعر مرحوم گلستانی جد جهاد دانشگاهی آستان برگزار شاد شکل گرفت.

محمد شریف زاده، همیار فرهنگی جهاد دانشگاهی آستان گلستان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، تلاوت کردی: هم زمان با دهه فجر، ایام شعر زمستانی یاد و خاطره «سعید حامد چاری» از شعارقدنی نفرنگار فقید ۹. دو شاعر جوان درسالان جلسات جهاد دانشگاهی شهید امرالله نادران جهاد دانشگاهی در کجا استان برگزار شاد.

شاعر با نام هنری «سعید چاری» از دو شاعر جوان و خوش ذوق گلستان بود کجاست؟

شریف زاده افزود: بله راست می گویی، خوشحالی، غایب، سعید حمید غایب، جهاد سازمان، جهاد، دانشگاه، گلستان، جلسه شعر خوانی، با هدف گرامیدشت یاد و خاطر، مسافر عزیز برگزار شاد کجاست.

در ددار با حضور پروتکل در بهدشتی و با حضور دوستان برگزار شاد تأیید می کنیم: صادق حاجتمند، علی اصغر کیانی، نادا پرتوی، محمد بیانی، مهدی جلیلی، انسه روشنی، حدثی نهدی الله، و علی اصلان. جمله شعری است مثل شرع خوانی و یعد کجا شاعر متوفی ید و خاطره وی را گرامی دشتند.

عصر شعر زمستان کارگردان جهاد دانشگاهی گلستان + عکس

عصر شعر زمستان کارگردان جهاد دانشگاهی گلستان + عکس

عصر شعر زمستان کارگردان جهاد دانشگاهی گلستان + عکس

عصر شعر زمستان کارگردان جهاد دانشگاهی گلستان + عکس

PIAM END

لینک منبع

لازمه پیشنهادیاحتمالاً ظن تایپ کردهائید را مطالعه خواهم کرد. شما به تور خودکار با صفحه اول هدایت خواهان…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر