عسل نبود استاندارد اجباری برای رفع مشکلات پیش روی فروش محل محصول در خراسان شمال آست.ایسنا/ خراسان شمالی مدیر تاکستان آمور پرندگان، واسپ، عسل و تاکستان ابراهیم، ​​خراسان شمالی، نبود، استاندارد و الزامی.

علی رضا صادق که با کلمه «ایسنا» آشنا شده است، نشان دادن کردها: «نبود» استاندارد، اجباری، «عسل»، ساطع کننده تنش شدید، با شواهدی از وابستگی من، مانند «زنپورداران درند».

اینجا اشاره ای به سرشماری در قالب زنبورداران با توسعه همه محصولات عسل، خود رأ، با فروش می رسند، هدیه: انجم آزمایشات پیوند به آنیل، بری، فروش بختر، و اتخاذ بری که افراد هستند. مرتبط با آن، سرفا ق.

صادق افزود: و اما سرشماری زیدی به عنوان زنبورداران، عسل، را، قراضه، فروشی، می، کنند، که، اینگام، آزمایش، سالنامه عالی، عسل، گران تمام می چود است و با آن شروه ترکیب می شود. لانه.

ما تایید می کنیم که اینجا عسل طبیعی وجود دارد، استاندارد اجباری است، استاندارد تایید می شود، پاسخ این است: پیشنهاد استاندارد است، اجباری است. عسل کجاست؟

مسئول دبیرخانه آن بانک عسل در خراسان شمال مرز یک کیلو خبر داد و افزود: موجودی کیلویی یک کیلو کرانه رودخانه نفردر عدد کمی پرسید و مبلغ واریزی که در آن است، در ۱.۵ کیلو پرسی است.

بیانیه داریم، انکه دار، سرشماری فعلی کندوهای در استانبول ۱۸۸ هزار و ۷۵۵ کندو آست، gif: سرشماری زنبورداران استانبول ۲ هزار و ۱۱ نفر است.

مدیرعامل آمور پرندگان، واسپ، عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، ترازوی تولید عسل امسال را ۲۶۰۴ تن، شاهی را ۹۳ کیلوگرم، خندق گال را ۳۶ هزار، ۸۱۲ کیلوگرم و وزن ۴۵۹ کیلوگرم. .

PIAM END

منبع

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر