عزم سازمان حسابرسی از بسترهای فساد جلوگیری می کند


به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خدایان از قوه قضائیه مرکز رسانه روز چهارشنبه در جلسه شورای نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور که با محوریت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب برگزار شد، افزود: منویات مقام معظم رهبری. انتظار می رود به عنوان چراغ انقلاب قوه قضائیه در مسیر رسیدن به اهداف، نظر همگان بدون اتلاف وقت و به صورت جزئی، جامع و کارشناسی در سازمان بازرسی کل کشور درج شود.

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاه های قوه قضائیه از تمام ظرفیت های موجود برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب استفاده خواهد کرد.

وی در این زمینه به طور ویژه برای معاونین، معاون و رئیس بازرسی و اداره امور سازمان بازرسی کل کشور تعیین تکلیف کرد و گفت: استفاده از سامانه های الکترونیکی تجهیزات به ویژه در حوزه معاملات و مناقصات و ارتباطات. پلت فرم این سامانه با سازمان بازرسی کل کشور فالو.

خدائیان با صدور دستوری معاونان و بازرسان امور را مکلف کرد ظرف ۱۵ روز وظایف کلیه دستگاه ها را در زمینه اجرای تعهدات قانونی و مقررات مربوط و تدوین دستورالعمل های قانونی بررسی کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به روند اجرای سند اصلاحات قانونی در سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: وظایف مندرج در این سند به عنوان یکی از پیشرفته ترین اسناد اولیه باید در قالب یک سند انجام شود. روشی خاص و رفع موانع و مشکلات.

در پایان مقرر شد با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور کارگروه ویژه ای متشکل از معاونان سازمان بازرسی برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و حصول نتیجه کار ایشان تشکیل شود. سفارشات

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید