شکست شطرنج بازان ایرانی مقابل آمریکا
در این رقابت حساس آمریکا و ستاره هایش به مصاف شطرنج بازان ایرانی رفتند. مقصودلو در این بازی مقابل کاروانا شکست خورد. این باخت در حالی رقم خورد که مقصودلو با امتیاز ۲۷۰۱ قهرمان مسابقات شد و امتیاز حریف آمریکایی او ۲۷۸۳ بود.