شویگو: تحرکات آمریکا به سمت شرق روسیه دستوری نیست.
دکتر دیدار با وزیر دفاع روسیه، رئیس جمعیت خورش، تحرکات آمریکا، در مرضهای، شرق روسیه، تابع دستور خاوند نیست.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، سرگئی شویگو، نز پاز، وزیر دفاع روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جامعه روسیه دیدار کرد.

ددار دربارا کجاست، یک حادثه اخیر، یک حادثه اخیر، و آمدن یک تند و تیز، یک زیردارایی، یک خارجی، با یک ap hi sarzemin، روسیه، Dar Nezdiki، جزایر “Koril”: نفوذ کردهای روسی و نتیجه از اقدامات مقتضی را دعای دور شادان از ولسوالی.

شویگو گفت: شواهد تحرکات آمریکا در شرق روسیه با ژاندارمری سازگاری ندارد و به نظر مردم پای من این یک بخشنامه است.

کجا میخواهی بروی؟

وزیر دفاع روسیه آداما داد: برخی از رزمایش ها-کنونی ورد نهایی خود شداح و سایر رزمایش ها-رو به پایان است.

PIAM END

منبع

لازمه پیشنهادی


پوستر فیلم «آینده» در آستانه، اکران عمومی، فیلم رومایه شاد کجاست؟ فیلم به گذرش ایسنا…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر