شومینه سوزی در پالایشگاه روستای شوان آذربایجان شرقی ۶ مصدوم برجای گذاشت
ایسنا/ آذربایجان شرقی معاون عملیات گروه شومینه نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت شهرداری تبریز ذکر شد: شومینه سوزی در پالایشگاه روستای چاوان آذربایجان شرقی ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

سومین شومینه نشانی اکبر دشتی همراه خود گفتن این خبر ذکر شد: بخشی اجتناب کرده اند پالایشگاه روستای چاوان آذربایجان شرقی ساعت شب سه شنبه ۹ فروردین دچار حریق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ نفر اجتناب کرده اند ساکنان این کارگاه مجروح شدند.

وی شکسته نشده داد: ۲ تجهیزات خودروی پراید، عالی تجهیزات پژو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ تجهیزات موتورسیکلت پارک شده در موجود در کارگاه دچار حریق شدند.

معاون عملیات گروه شومینه نشانی تبریز افزود: همراه خود امتحان شده شومینه نشانان این شومینه سوزی مهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرایت آن به انبارهای همجوار جلوگیری شد.

انتهای پیام

لینک تأمین

محتوای پیشنهادی


قابل دستیابی است عنوان را خطا نوشته باشید. خواهید کرد به طور خودکار به صفحه اول منتقل می شوید …