شهید مراد الترک: برای پیشرفت جمهوری اسلامی امتحان شده کنید


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان همدان، عالی «شهید»; غریزه ماوراal الطبیعه موقعیت خیر را در ۴ فصل هستی شاهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمان ستارگان بهشت ​​را روشن کرد، ققنوس هشت بهشتی کدام ممکن است هفت آسمان را مجذوب شخصی کرد، شبیه به عاشقی کدام ممکن است به وادی عشق مقدس پرواز کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان پاسخ همراه خود فرشتگان معاشقه کرد.

می خواهیم هر عصر را همراه خود شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد این ستارگان بگذرانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاری این عارفان گرامی داشت کف دست به کار شویم. ادای دینی باشد به آن است همه شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلاوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهامت…برگی بی تجربه حاضر دراویش به مقیاس مقبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید فکر شده.

۳۰۸۹ / دوم هایمان همراه خود شهید مراد الترک مبارک باد.

به تماس گرفتن خدا

درود بر رئیس کبیر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(ره) حامی مستضعفین جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود بر شهدای گلگون ایران کدام ممکن است همراه خود خون شخصی اجتناب کرده اند میهن اسلامی حفاظت کردند. پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر عزیزی کدام ممکن است خیلی اجتناب کرده اند ممکن است مبارزه کردن کشیده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم شدند.

پدر عاشق! پسرت مراد برای فینال بار همراه خود باشی خداحافظی می تدریجی بابا! می دانم چه مصیبت هایی مرا تربیت احتمالاً انجام دادی کدام ممکن است در پیر شدن برایت مفید باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف دست باشی را بگیرم، با این حال چه کنم؟ می دانم کدام ممکن است این مد را آگاهانه طی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفم جز مبایعه نامه در راه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن نبود. اجتناب کرده اند ممکن است آرزو می کنم کدام ممکن است صبر کنید و ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور بقیه خانوار های شهدا یاور امام باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام را تنها نگذارید.

درود بر مادر عاشق!! مادر گران قیمت! تعدادی از عصر در مهدی ممکن است بیدار ماندی به همان اندازه ناراحتی نداشته باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا اجتناب کرده اند منقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل در اطراف احتمالاً انجام دادی به همان اندازه پیر شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستی در بلند مدت عروسی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر ازدواج ام را ببینم. حالا کدام ممکن است این اتفاق نیفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدای متعال در مقابل داماد شهید شد، باید استقامت کنی، برای ممکن است گریه نکن، چون مبایعه نامه در راه خدا گریه نمی شود، باید به شخصی ببالی کدام ممکن است چنین فرزند خندان داری. در هدف دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام.

در خدمت برادرانم فینال پیام شخصی را خدمت برادران گرامی می رسانم! ممکن است در همه زمان ها امیدم بودم عشق ممکن است را به هیچ وجه فراموش {نمی کنم}، پس اجتناب کرده اند شهادتم ناراضی نباشید، مواظب استقامت شخصی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر قدمی کدام ممکن است برمی دارید در راه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه اجتناب کرده اند روحانیت کنار نمی شوید.

خواهرانم برای فینال بار خداحافظی کنید خواهران عاشق برادر ممکن است در راه دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام به مبایعه نامه رسید، پس بر او گریه نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شخصی غصه نخورید.

انتهای پیام/۸۹۰۰۱/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید