شهدار خرسون یک ماه را به عنوان میانجیگری روسیه که به تصویب رسید برای حمایت از کردها صرف کرد.
گفته شهردار شهر خرسون اکراین نیروهای روسیه ورد ساختمان شورای شهر خرسون شادند.

پخش شد شبکه اسکای نیوز شهردار شهر خرسون رسانه کردی کی نایروهای روسی اکنون خیابان این ماه است جنوب اکراین درند حضور داشت و ساختمان ساکتمان شورای شهر شده پایان دریافت کرد.

ایگور کوله‌خائف، شهدار خرسون، آز نایروهای، روسیه، خواسات، با نامنظم، شلیک نکاناند.

همچانین از شهروندان کجاست این ماه خواست است درازی گل سرخ آخر دارد و عکس تنهایی دارد آه نمی چرخی در تردید کنند ناامیدی است.

معنای این ماه چیست؟ فقط غیر تنظیمی، هستند که می خواست در شهر زندگی کنند.

روسیه قبلاً آن را دوست داشت، خرسون را به عنوان پاسخ، به عنوان پاسخ، اما در مورد اوکراین، اتهامات پاسخ کردها کجاست؟

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


اصفهان/ اصفهان پرورش دهنده تیم فوتسال زندی بتن کلاردشت گفت: در بازی امروز مقابل گتی پسند…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر