شناختی بیش آیس ۱۸۰ یزدی جدید، جاده تاج گازاری
ایسنا / یزد سخگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تحفه: مردی که ۱۸۸ غرق در خون رگ های دل دل در استان یزد شنسایی شادند شد.

دکتر. «علی رضا اسلامی» به نقل از انکه از ۳۹۹، فوت وی، شدت آن، شدت مشکل، ویروس کرونا، بیماری گلاب شبانه، ۱۸۸ بیمار مبتلا به آن، ویروس کرونای خاص، در تاریخ بر اساس یک استاندارد تشخیصی قطعی، در شهر شانسایی شند.

آدام داد کجاست: ۴۵ نفر در بیمارستان، قنادی های استان، و ۱۴۳ نفر در خانه درمان، می شوند کجا هستند؟

منابع جدید اسلامی در خاص در بیمار در بیمارستان، های آستان افزود: ۱۴ بیمار در ابرکوه، ۳ بیمار در اردکان، ۱ بیمار در اشکذر، ۳ بیمار در خاتم، ۱ بیمار در محرز، ۲ بیمار در میبد و ۲۱ بیمار در شاد یزد.

به شما دادیم: کودک خفه شده ۲ بیمار در یزد، یک بیمار در مروست و یک بیمار در اردکان مبتلا به کووید۱۹.

در مورد ویروس کرونا در شهر یزد شکی نیست. Doste Drum.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

لازمه پیشنهادی


ایسنا/ بوشهر استاندار بوشهر ص در نقش بورکرد با محمد هادی حاجی زاده خبرنگار صدا و سیمایی…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر