شعار مرگ بر آشوبگر عمومی در مجلس
مشت های گره کرده، نمایندگان مجلس شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر منافق»، «مرگ بر یاغی»، «ای رهبر آزاده آماده‌ایم»، «خون در رگ‌های ما هدیه است» سر دادند. رهبر ما»، «زنده باد ارتش انقلابی»، «متشکرم از نیروی انتظامی» فریاد می زدند.