شرح فعالیت های جهاد و پیشرفت و توسعه – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، همکاری فرهنگی انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تولید مجموعه ای از فیلم های کوتاه کوتاه ایجاد می شود. فیلم در استان های مختلف کشور

فاز اول این همکاری با حضور فیلمسازان جوان در استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان آغاز شده و در فازهای بعدی در چهار استان دیگر ادامه خواهد داشت.

موضوع این تولیدات «اقدام جهادی» و «پیشرفت و توسعه» است و انجمن سینمای جوانان ایران بر اساس تفاهم، ۵ فیلمساز را برای ساخت این آثار در هر استان معرفی می کند. ایده های فیلم ها از حضور این فیلمسازان در اردوی سه روزه و آشنایی با شرایط منطقه شکل می گیرد و این ایده ها طی جلسات و در نهایت با مشارکت مصطفانی به فیلمنامه تبدیل می شود. بنیاد، آنها را به فیلم های داستانی کوتاه ساخته شده است.