شجاعت و جسارت در سطح کلان کشور برای تلفیق ظرفیت داخلی و خارجی صنعت نفت لازم است.
واقعیت این است که شرایط سیاسی حاکم بر کشور در دهه‌های گذشته و همواره آن را در شرایطی شکننده، متزلزل و متزلزل قرار داده است، ۹ شرکت نفتی داخلی را مجبور کرده است که ریسک استفاده از ظرفیت داخلی را حتی به قیمت تمام شده بپذیرند. تاخیر انداختن. توسعه پروژه‌ها و از دست دادن فرصت‌های اقتصادی را نمی‌پذیرند و بانک‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی جرأت و ریسک مشارکت در طرح‌های توسعه صنعت نفت را نمی‌پذیرند.