سوال جالب امروز.سوال جالبی بچه ها ، اگر فقط می توانید سه چیز بخورید. "برای بهترین سلامتی" آنها تا آخر عمر چگونه خواهند بود؟

/ u / ارسال شده از طریق WeAreEvolving.
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید