سانا: توپخانه ترکی در روستاهای، شمال غربی حسکه، کمپین کردها
خبر رسمی سوریه امروز (یکشنبه) گذرش داد که توپخانه ترکی برخی روستاهای شمال غرب حسکه را گولا باران کرد که بر بعد از آن شندن نامنظم زخمی شدند.

به گزارش ایسنا، منابع محلی برچی با خبر رسمی، سوریه (سانا) گافتند: ص به عنوان لشکرکشی شادید توبخانه یعنی اشغالگران ترک و سازمان با اعتماد بالا وصل، چندین محله مسکونی و منزل شهروندانه تولداران بهچه شهروندان تغییر وضعیت دادند. الخیر در شهر هما طلعتمر در شمال غربی حسکه قرار دارد که توسط زکمی دو واحد چندان نامنظم کاشته می شود.

منشأ ضرر کجاست که شامل منازل و وجوه دولتی و خصوصی می شود، شهروندان منبع کرد و منبع است و من از مردم می ترسم و پنهانی واجب است شادان زریزمین اینجا کرد.

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

نیاز پیشنهادی


نامیندگان مجلس شورای اسلامی حقوق، واردات، قوشی، تلفن، همرا، را، انتصاب کارند. نوشته گزارش ایسنا، …

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر