سالاد رژیمی – دکتر مجید کلاهدوزان.


سریع

استاد،

یوگای خنده

استاد،

خبر خوب ، خبر خوب است.
کلاس سالاد رژیمی
سهشنبه99/7/8.
ساعت 10 تا 12 شب
حضوری با حضور خانم دشتبان برگزار می شود.
هزینه کلاس 50000تومان.
با شماره ثبت نام کنید 36276771.صدا زدن.
یا روی شماره 09160358760. ارسال پیام در واتساپ

دیدگاهتان را بنویسید