ساعت شب قدر اجتناب کرده اند ماه رجب تحریک کردن تبدیل می شوددرک بخش علمیه سه ماه رجب، شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان را در سیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلوک شخصی به خدا مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیاتی دانست.

عقیق: حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی در سخنرانی شنبه ساعت شب شخصی اجتناب کرده اند حرم بانوی کرامت، همراه خود اینکه خداوند در آیه ۸۶ سوره هود فرموده بود کدام ممکن است اگر مؤمن دقیق هستید، فرمود: هشدار بیشتر است. ممکن است بر خواهید کرد درود می فرستم، فرمود: این آیه کدام ممکن است اجتناب کرده اند زبان امام زمان علیه السلام نقل شده است، دوم ایجاد آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل دنیا این آیه را خواهند شنید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ردیابی کرد کدام ممکن است امام زمان (عج) بلافاصله بعد اجتناب کرده اند تلاوت آیه فرمود: «ممکن است حافظ خدا در سرزمین او هستم.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نامگذاری فرزندانمان باید اجتناب کرده اند ۵۰۰ عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقب امام زمان (عج) استفاده کنیم. بر او باد در نامگذاری دخترانمان باید اجتناب کرده اند ۱۱۰ اسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقبی کدام ممکن است برای حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن شده است استفاده کنیم کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند این نامها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متمایز است.

کارشناس مذهبی حرم بانوی کرامت همراه خود دقیق اینکه سه ماه رجب، شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان در سیره الهی مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم است، اظهار داشت: قدر ساعت شب را بدانید.

فرمود: ماه رجب را ماه تخلیه رذائل اخلاقی می گویند، لذا فرمود: خداوند ۷۵ لشکر دارد به تماس گرفتن جنود ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیطان در میان ما ۷۵ لشکر دارد به تماس گرفتن جنود جاهلیت. از تنها راه تأثیر می گذارد شیطان در انسان جهل است.

حیدری کاشانی اظهار داشت: انسان معجزه دوبعدی هستی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به مقرب ترین فرشتگان الهی نزدیکتر، اجتناب کرده اند زشت ترین شکارچیان ویرانتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شیطان هم جدی تر باشد. پس مرکز هر منصفانه اجتناب کرده اند ما میدان کربلاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور سیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلوک همراه خود خدا کدام ممکن است خداوند در سوره شمس بعد اجتناب کرده اند یازده جزء اشاره کردن کرده است برای تکامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهلی کردن نفس انسان است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در مزیت سوره شمس مقرر می‌دارد کدام ممکن است هر کس یک مدت کوتاه سودآور شود، حسرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان زمانی تدریجی، پس به مطالعه سوره شمس شکسته نشده دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت پیام این سوره شورش ممکن تدریجی. از پیام سوره شمس دعوت است» را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند متعال امر به تربیت روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید زدودن غفلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهل اجتناب کرده اند دل کرده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنران حرم بانوی کرامت همراه خود دقیق اینکه در ماه شعبان بر فراوانی برکات تاکید شد، شکسته نشده داد: ماه شعبان ماه زینت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آراستگی به اخلاق الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور . سربازان خدا در انسان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر همراه خود تأکید بر کثرت نماز در حال وقوع است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمود: «را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلوات الله بر محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل محمّد، ما به مردمان گفتن می کنیم کدام ممکن است ما برگزیدگان خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهره در رأس سبد عالم خلقت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن می کنیم کدام ممکن است پیشوایان ما در این مد محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آل محمد است».

حیدری کاشانی در سخنانی همراه خود دقیق اینکه نماز سیاسی ترین یادآوری جهان است، اظهار داشت: {در این} سالگرد به مردمان جهان می گوییم رهبرانی کدام ممکن است صادق مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {در این} دنیا هستند تنها برگزیدگان خداوند هستند. ما منتظر حکومت کریمه محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد هستیم، علامه طباطبایی می فرمودند هر گاه به مشکلی برخوردید همراه خود هم نماز را همراه خود طغیان آغاز کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار نیست کدام ممکن است همراه خود طغیان رفع نشود. دعا