زیرساخت درست اردوگاه راهیان آفتاب گلستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرنگار مهرعلی محمد زنگنه شامگاه جمعه در بازدید از مناطق عملیاتی جنوب ملت تصدیق شد: طی جلساتی همراه خود مسئولان کاروان های درگاه النور را انتخاب کنید و انتخاب کنید باروهای استانی مقرر شد قابلیت شهید افزایش یابد. اردوگاه باکری ۴۰۰ نفر.

استاندار گلستان افزود: وضعیت حال این کمپ خواستن به تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف سازی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها اجباری برای این کار تامین تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: یادمان شهدای هفت تپه کدام ممکن است برای ادغام کردن بیش از شمارنده ۱۵ هزار شهید است باید همراه خود شهدای استان گلستان تبدیل کردن شود.

گفتنی است استاندار گلستان از یادمان شهدای اروندکینار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلمجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اردوگاه شهید باکری خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادمان شهدای هفت طبع در مناطق عملیاتی جنوب بازدید کرد. ملت. همراه خود همراهی سردار علی مالک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوا گلستان.