روزهای صادرات مبارک در راه؟


در سال‌های روی حیله و تزویر سلطنت، به تذکر می‌رسد خرید و فروش ایران یک بار دیگر رکوردهای جدیدی را سند می‌تدریجی، مسیری کدام ممکن است بعد از همه همچنان خرس الشعاع تحریم‌ها قرار دارد.

به گزارش ایسنا، در شرایطی کدام ممکن است اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای پرگام کنار هم قرار دادن انبساط قابل توجهی بود، در بهار سال ۱۳۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود خروج دونالد ترامپ اجتناب کرده اند پرگام، وضعیت عمومی به وجود به اینجا رسید. تنظیم می تدریجی.

ایران در اجرای هماهنگی هسته ای سودآور شد انبساط مالی ۲ رقمی را به سند برساند. اگرچه بخش بزرگی اجتناب کرده اند این رقم {به دلیل} افزایش کالا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در بخش فرآورده‌های نفتی به کف دست به اینجا رسید، با این حال در عین جاری، ورزش‌های مالی ایران در میادین غیرنفتی {به دلیل} جدید انبساط چشمگیری داشته است. همراه خود انعقاد قرارداد همراه خود نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی ها به نظر می رسد مانند است می توان جهش جدیدی را {در این} زمینه به سند رساند.

با این حال اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۷ این سیستم انصافاً تنظیم کرده است. همراه خود کاهش از حداکثر ورود مقامات به درآمدهای ارزی، این ۲ این سیستم به طور همزمان در اصل کار قرار گرفت. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، مقامات ادعا کرد کدام ممکن است در ماه‌های بلند مدت واردات بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ قلم کالا به ایران را کدام ممکن است انواع آنها اجتناب کرده اند ۲۰۰۰ قلم فراتر گذشت است، ممنوع خواهد کرد. به همین دلیل به جز کالاهای اساسی، چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کالاهای واسطه ای کدام ممکن است خیلی شبیه خانه نبود، سایر موارد امکان واردات مناسب به ایران را اجتناب کرده اند کف دست دادند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مقامات ادعا کرد صادرکنندگان غیرنفتی باید وجوهی را کدام ممکن است بابت کالا محصولات شخصی به خارج اجتناب کرده اند ملت در قالب سازمانی ارزی برمی گردند، بازگردانند. دستورالعملی کدام ممکن است مقداری پول خارجی می خواست برای واردات کالاهای اساسی را اجتناب کرده اند طریق صادرات غیرنفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب سامانه NEMA در اختیار واردکنندگان قرار داد به همان اندازه ایران فرصتی داشته باشد بخشی اجتناب کرده اند فشار تحریم ها را اجتناب کرده اند این طریق مدیریت تدریجی.

در سال ۱۴۰۰ همراه خود وجود اینکه مقامات ادعا کرد صادرات نفت مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به این دارایی ها با عرضه می شود، صادرات غیرنفتی همچنان موقعیت اصلی ای در تامین پول خارجی می خواست واردات داشت. علاوه بر این علیرغم اختلافاتی کدام ممکن است در سال های قبلی بین بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی در نحوه بازگرداندن پول خارجی به مقامات وجود داشت، همراه خود فرآیند های فکر شده، این اختلافات بین ۲ طرف در سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو تعدیل مبادلات کاهش کشف شد. . کمترین محیط درآمد اختصاص داده شده شده است.

خرید و فروش خارجی ایران جدا از تحریم ها خرس تاثیر مسئله خارجی عکس نیز قرار گرفته است کدام ممکن است این بار عالی فاجعه جهانی است. شیوع ویروس کرونا کدام ممکن است در ماه های پایانی سال ۲۰۱۹ در چین تایید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۲۰ {در سراسر} جهان توسعه کشف شد، باعث تحمیل مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اولویت های بهداشتی اجتماعی شده است. مقامات‌ها مجبور بودند محدودیت‌هایی را بر بازدید کنندگان بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های فرامرزی اعمال کنند به همان اندازه سرعت حرکت تاج را تدریجی کنند کدام ممکن است در مختصر‌ترین زمان قابل انجام شخصی را در کاهش انواع خرید و فروش جهانی آرم داد.

اقتصاد ایران نیز در ماه های اول سال ۱۳۹۹ همراه خود این فاجعه مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} بسته شدن انواع زیادی اجتناب کرده اند مرزهای زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت در سایر بخش های بار، صادرات ایران از نزدیک کاهش کشف شد. در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ همراه خود کاهش برخی {محدودیت ها} افزایش نسبی حاصل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال قبلی همراه خود تحریک کردن استراتژی واکسیناسیون خرید و فروش مجددا به سر شخصی رسید.

فینال آمار حاضر شده توسط گمرک آرم می دهد کدام ممکن است صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات ایران در سال قبلی افزایش چشمگیری داشته است. بر ایده این گزارش، صادرات ملت ۱۲۲ میلیون تن به خوب ارزش ۴۸ میلیارد دلار بوده کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۱۴ میلیارد دلار افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ سهم انبساط داشته است. بیش اجتناب کرده اند ۴۰ میلیون تن کالا به خوب ارزش ۵۲ میلیارد دلار به ملت وارد شد کدام ممکن است عمدتاً محصولات اساسی، چرخ دنده اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات تولیدی است کدام ممکن است میزان کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۲۱ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ سهم افزایش داشته است. . ارزشش را داشت.

بدین انجمن پس اجتناب کرده اند چندین سال روی حیله و تزویر، خرید و فروش خارجی ایران در شرایط تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاج بار تولید دیگری به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد جدیدی را در سال های جدیدترین به سند رساند. اگرچه بخش اعظم این افزایش پس اجتناب کرده اند کاهش محدودیت‌های کرونا به سند رسیده است، با این حال سند این آمار امیدواری‌ها را برای اجتناب کرده اند سرگیری روزهای خوشایند کاری در سال‌های بلند مدت تحمیل کرد.

جدا از شاخص های خوش بینانه کار کردن صادراتی ملت، اولویت ها {در این} زمینه همچنان پابرجاست. یکی اجتناب کرده اند اولویت های بی نظیر محدودیت مقاصد صادراتی ایران است. گروه رشد خرید و فروش تخمین می زند کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم اجتناب کرده اند کل صادرات ایران در سال قبلی به ۵ ملت چین، عراق، امارات، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان {بوده است}. در حالی کدام ممکن است مقامات پیش اجتناب کرده اند این آگاه بود هدف تجاری بی نظیر شخصی توسعه همکاری همراه خود ۱۵ ملت همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو به در کنار چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هند است، محدود کننده انواع مقاصد صادراتی ایران قابل انجام است خطراتی را به در کنار داشته باشد. .

اخلال در موقعیت ایران در بازارهای این ملت ها، آمار باقی مانده صادرات را همراه خود اشکال مواجه خواهد کرد. ایجاد مجدد طالبان در افغانستان هر دو افزایش خودکفایی عراق در برخی محصولات اجتناب کرده اند جمله تهدیدات خرید و فروش خارجی ایران در سال قبلی است.

بر ایده فینال گزارش گمرک، روسیه پنجمین صادرکننده کالا به ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین شرکای تجاری بی نظیر ایران، متفاوت سوئیس شده است. اگرچه افزایش همکاری ها یکی اجتناب کرده اند راهبردهای بی نظیر اقتصاد ایران در توافقنامه تجاری اوراسیا است، با این حال همراه خود ملاحظه به مبارزه جدیدترین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های در سراسر جهان علیه مسکو، {چگونه می توان} این همکاری ها را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی برای خیلی زدن تحریم ها کرد؟ پیدا کرده اند؟ ۲ ملت موضوعی هستند کدام ممکن است باید راه رفع جدیدی برای آن کشف شد.

موضوع تولید دیگری تراز تجاری عقب کشیدن است. تراز تجاری ایران همچنان عقب کشیدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران محدودیت های قابل توجهی را بر واردات کالاهای مجلل، کالاهای مصرفی هر دو کالاهای خانه خیلی شبیه اعمال کرده است. امتحان کنید ارقام سال ۱۴۰۰ آرم می دهد کدام ممکن است خوب ارزش واردات حدود ۴ میلیارد دلار اصولاً اجتناب کرده اند خوب ارزش صادرات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل تراز تجاری ایران قابل مقایسه با سال های قبلی عقب کشیدن است.

در صورت اجرای مجدد این سیستم برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادسازی واردات برخی موارد، خطر افزایش تراز تجاری عقب کشیدن ملت موجود است، به همین دلیل یکی اجتناب کرده اند راهبردهای بی نظیر باید افزایش صادرات غیرنفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خرید و فروش ملت باشد. . تعادل به صفر

اقتصاد ایران سال جدید را تحریک کردن کرده است، فشار کرونا به کمترین حد شخصی در ۲ سال قبلی رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به ادعا مقامات مبنی بر کاهش دورکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده‌سازی متنوع اجتناب کرده اند امکانات، به تذکر می‌رسد پس اجتناب کرده اند تحویل داد بیش اجتناب کرده اند ۲ سال، وضعیت اقتصاد ایران رو به افزایش است. . خالص نزدیک است، با این حال رکودی کدام ممکن است در ماه های جدیدترین به وجود به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند فعالان مالی را مجبور کرد به همان اندازه نوک مذاکرات هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نتیجه نهایی} آن منتظر بمانند، همچنان پابرجاست. در صورت لغو تحریم ها قطعا خرید و فروش خارجی ایران الگو صعودی قابل توجهی را تخصص خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برقراری روابط بانکی امکان بازگشت پول خارجی به ملت همراه خود سرعت بیشتری فراهم تبدیل می شود. به همین دلیل همراه خود سند آمار پیشنهادات خوش بینانه در سال ۱۴۰۰، حساب کردن یادآور روزهای خوشایند معاملاتی علامت بی نظیر پیشنهادات ایران در سال جاری {خواهد بود}.

انتهای پیام