روزنامه شرق: طرح محرمانه تخریب بافت تاریخی شیراز؟/ وزیر تکذیب کرد، لودرها تخریب شدند
محمدمهدی کلانتری، محقق پیگیری پرونده و دبیر کمیته میراث فرهنگی انجمن انجمن های علمی و دانشجویی انجمن معماران، مرمت و شهرسازی ایران، با بیان اینکه همه شواهد حاکی از وجود یک راز است. ، طرحی ضد فرهنگی و غیرقانونی برای تخریب بافت تاریخی شیراز.