رواج اولین تایزر «یگانگی» حمزمان با آغاز جشنوارا برلین است.
فیلم تا فردا کارگردانی علی عسگری و تهیه کنندگی نیکی کریمی کاز ساوی حیات اتقاب چاهلمین جشنوارا فیلم فجر رد شاد یاکی از فیلم بالا برگزیدا بخش پانوراما جشنواره اساله پرل.

به گذرش ایسنا، نامش، فیلم بلند مختهب هفتاد و دومین جشنوارا، برلین یک رز پنج شنبه ۱۹ بهمن ماه آغاز شاد و تا ۲۹ بهمن آدم درد است.

اولین نمایش، تاورد، ۲۳ بهمن، ساعت ۲۲، سینما زوپالاس، برلین، برگزار، می شد.
دور زدن
تفردا به نویسندگی علی رضا خاتمی و علی عسگری محصول مشترک ایران، فرانسه، قطر و بازیگران اصیل هستند: صدف عسگری، غزل شجاعی، بابک کریمی، امیررضا رنگبران، نویان عابددریده، نهال محمدی، نهال. تولدت مبارک
دور زدن
سخت تیزر: بهار نبودهی

انتهای پیام/

شما اهمیتی نمی دهید

نیاز پیشنهادی


گلس دید بالاستاره کاربراتور چیه داند بالا؟ دارای، بدن او و راز کارگردانی Joshi TIG…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر