رهبران بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین بر افزایش فشار مالی بر روسیه اصرار دارند


سخنگوی داونینگ استریت در یک واحد کنوانسیون خبری در خراسان شمالی به خبرنگاران اظهار داشت کدام ممکن است بوریس جانسون، نخست وزیر این ملت همراه خود ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کرد.

گزارش شده است کدام ممکن است جانسون {در این} تصمیم تلفنی به نیروهای مسلح اوکراین برای نگه داشتن نظامی روسیه در برخی مناطق تبریک مشاوره است.

لندن اظهار داشت: «بوریس جانسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلنسکی در کنوانسیون کمک نیروی دریایی ۳۵ ملت در هفته قبلی دانستن درباره پیشرفت‌ها گفتگو کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لندن اختصاص داده شده شد کدام ممکن است به افزایش حمایت‌های دفاعی شخصی شکسته نشده دهد».

رئیس‌جمهور اوکراین علاوه بر این {در این} اظهار داشت‌وگو دانستن درباره وضعیت مذاکرات صلح همراه خود بوریس جانسون اظهار داشت‌وگو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افزایش مشارکت بریتانیا در امتحان شده‌های دیپلماتیک استقبال کرد.

رهبران سیاسی ۲ ملت علاوه بر این بر اهمیت شکسته نشده تحریم ها برای افزایش فشار مالی بر ماشین جنگی روسیه هماهنگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده شدند کدام ممکن است مذاکرات را در روزهای بلند مدت اجتناب کرده اند سر بگیرند.