رشد ۲۰ درصدی تولید برنج در سال جاری در کشور – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، شایگان ادیبی با اشاره به وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در سال های عادی وضعیت کشت برنج در کشور به گونه ای است که حدود دو میلیون تن برنج سفید تولید می شود که امسال به دلیل کاهش است. به خصوص در قیمت کودهای شیمیایی فسفات و پتاساستفاده متعادل از این کودها در کشت برنج مورد استقبال قرار می گیرد برنج کاران شاهد افزایش کشت و برداشت مکانیزه این محصول در طرح کشاورزی قراردادی و همچنین کشت ارقام پرمحصول هستیم.

افزایش ۲۰ درصدی تولید برنج در سال جاری در کشور

مدیر طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: مازندران به عنوان قطب اصلی تولید برنج در کشور حدود نیمی از برنج کشور را تولید می کند. ارائه او انجام می دهد.

به گفته وی امسال تنها استان مازندران برنج سفید دارد تناژ یک میلیون تن تولید و به فروش می رساند.