ردیاب تغذیه خرد: تغذیه.


اگرچه ردیاب های کلان زیادی وجود دارد ، اما همه آنها فاقد دانه بندی ویتامین ها / مواد معدنی و غیره هستند. آیا ردیاب ها / برنامه ها / سایت های خوب برای مواد مغذی موجود در خارج وجود دارد؟

من از اطلاعات تغذیه استفاده کردم. من هر دو My Fitness Paul و اینجا را دنبال می کردم زیرا می خواستم مطمئن شوم که به طور کامل پرورش یافته ام و نه تنها کالری خود را پایین نگه داشته ام.

دیدگاهتان را بنویسید