راهنمایی حاجی آقا مجتبی تهرانی برای جمعه آخر شعبانفیلم |

مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی به رهنمودها مهمی با اشاره به فینال جمعه ماه مبارک شعبان ردیابی کردند.

عقیق: روزهای پایانی ماه مبارک شعبان نزدیک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ماه رجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه بعد اجتناب کرده اند آن اهمیت بیشتری دارد، ماه مهمانی خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت بیشتری دارد. اجتناب کرده اند ماه شعبان.

ماه رمضان نزد خداوند آنقدر ضروری است کدام ممکن است ۲ ماه رجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعبان را به اهلی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شستشوی دل بندگان اختصاص می دهد به همان اندازه همراه خود به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطن پاک وارد ضیافت الهی شویم.

مرحوم آیت الله حاجی آقا مجتبی تهرانی، درک ادبیات، در ادعا ای همراه خود ردیابی به روایت امام هشتم علی بن موسی الرضا (علیه السلام) دانستن درباره فینال جمعه ماه مبارک شعبان، فرمودند: اظهار داشت: افتاد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این فینال جمعه ماه شعبان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماههای شعبان قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عامل زیادی باقی نمانده است. برای چیزی کدام ممکن است ماه قبلی اجتناب کرده اند بازو دادید کنار هم قرار دادن شوید.

ویدئوی زیر اجتناب کرده اند حاج آقا مجتبی تهرانی را تبصره کنید:

بازدید: ۱۹