راصدقی با بر اثر تصادف رانندگی در محور بندرعباس – میناب دچار آسیب دیدگی شدند.
ایسنا/ هرمزگان رئیس ارگانیس پش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پز هرمزگان از ایمادار ثانی رسانه یعنی از تصادف رندگی توبان بندرعباس خبر داد.

دکتر قاسمی در گفت وگو با ایسنا افزود: بند دکتر پی گازارش شما منطبق بر محور بندرعباس – میناب، آن سویی روستای جلابی بدون کاما دستگاه آمبولانس در محل حادثه اعظم شاد.

وی بیان کرد: کجاست تصادف ۷ ضربه خورده دشت که ۵ نفراز ضربه خورده با میانجیگری تیم اعظمی ارگانیسم ۱۱۵ هرمزگان با مراکز درمانی، شادند و دونفر آز که دچار ضربه سطحی شده اند خدمات سربایی دریفت کرند.

PIAM END

لینک منبع

نیاز پیشنهادی


رئیس پلیس رهنمایی و رندگی در پرچم کردستان شهرستان: گزاره سمندی و انضباط موتورسواران به عنوان…

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر