رازهای دقیقه به دقیقه آخرین روز هیتلر/ چه بر سر رهبر نازی ها و عروسش آمده است؟
اوا براون قبلاً لباس مراسم خود را انتخاب کرده است: یک لباس حریر مشکی مجلل، کفش جیر Ferragamo، یک دستبند طلا با سنگ کهربا اصلی، یک گردنبند توپاز یاقوت سرخ و ساعت الماس مورد علاقه او. امشب بعد از ۱۴ سال رابطه پنهانی بالاخره قرار است ازدواج کند.