رئیسی: حمله دشمن در روزهای اخیر به دلیل حضور مسئولان در میدان است
رئیسی بر تسریع در بازسازی سازه های آسیب دیده سیل و جبران خسارات وارده به مردم و پرداخت وجه مزارع به دامداران خسارت دیده، تضمین خرید دام از دامداران آسیب دیده و به تعویق انداختن بازپرداخت قطعات تاکید کرد. در میان اقدامات حمایتی سیل زدگان برای خدمات پرداخت شده به آنها.