رؤسای مجریه، مقننه و قضائیه ارتقا یافتند. لزوم نقش آفرینی هوشمندانه و جدی نهادهای مسئول برای آرام سازی کشور
سران کشور بر لزوم شناسایی و تبیین توطئه های ضد ایرانیان و دشمنان انقلاب اسلامی از رسانه ها و نخبگان و همچنین مردم شریف کشورمان که این پیچیده و چند جانبه را خنثی کرده اند تاکید کردند. طراحی لایه ای دشمنان برای ایجاد بحران در کشور با بصیرت، زمان بندی و مرزبندی هوشمندانه. قدردانی می شود