دیدار کارگزاران حج با مدیر ارشد (عکس)
این مقام ارشد اجرایی روز چهارشنبه ۱۸ خردادماه در دیدار با مسئولان حج امسال با بیان اینکه حج رکن زندگی انسان هاست و حاوی پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی است، گفت: دولت میزبان تاکید کرد.