دو کارگر جنایتکار بوشهری به ۱۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند – خبرگزاری مهر ایران و جهاناسحاق شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای رسیدگی به تخلفات و جرایم کارکنان دولت دیوان محاسبات کل استان بوشهر پس از صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه مربوطه، حکم بدوی صادر شد. دو کارشناس از دستگاه های اجرایی استان بوشهر

بازرس کل استان بوشهر این افراد را به جعل اسناد، استفاده از اسناد جعلی و گزارش کذب متهم کرد.

وی افزود: این افراد به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند.