دلایل حاج مهدی اکبری کسب اطلاعات در مورد مصاحبه محیط نشینیوی همراه خود تخلیه ویدئویی اظهار داشت:

حاج مهدی اکبری همراه خود تخلیه ویدئویی در صفحه خصوصی شخصی به تشریح مصاحبه محیط ای هفته قبلی شخصی تیز کردن.

عقیق: حاج مهدی اکبری همراه خود تخلیه ویدئویی در صفحه خصوصی شخصی به تشریح مصاحبه محیط ای هفته قبلی شخصی تیز کردن.

مداح اهل بیت {در این} بخش ضمن تشریح موضوع صلح، اجتناب کرده اند ادعا خانه فصول گلایه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مدیران خانه موکب ها خواستند کدام ممکن است ای کاش در گذشته اجتناب کرده اند هر ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضاوتی دلایل آن را می شنیدند.

ویدیوی مناسب را در زیر تماشا کنید:

بازدید: ۲۸