در صورت خروج روسیه اجتناب کرده اند اوکراین، تحریم ها علیه مسکو برداشته ممکن است


به گزارش تابناک خراسان شمالی، تراس در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود تلگراف کدام ممکن است در شماره روز یکشنبه این روزنامه چاپ شده شد، افزود: لغو تحریم های فلج کننده علیه روسیه در صورت خروج اجتناب کرده اند مبارزه اوکراین امکان پذیر است.

وی یکپارچه داد: آنچه همه ما می دانیم اینجا است کدام ممکن است روسیه چندین قرارداد امضا کرده است کدام ممکن است شخصی روس ها فقط اجتناب کرده اند آنها پیروی نمی کنند؛ به همین دلیل باید اهرم های سختی وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع تحریم ها نیز اهرم های سختی هستند.

وی اظهار داشت: این تحریم‌ها تنها همراه خود شومینه‌بس درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب‌نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تلاش به عدم تجاوز تا حد زیادی باید برداشته شود.

تراس اظهار داشت: «اگر تجاوز بیشتری در بلند مدت وجود داشته باشد، این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است تحریم‌های بلافاصله را اعمال کنیم». این می تواند یک اهرم دقیق است کدام ممکن است شخصاً می توان اجتناب کرده اند آن استفاده کرد.

وزیر امور خارجه انگلیس علاوه بر این اجتناب کرده اند تحمیل خوب “واحد مذاکره” در وزارت خارجه تواند به شما کمک کند مذاکرات بالقوه صلح خبر داد.

ادعای مقامات انگلیس؛ پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین، تحریم هایی را علیه موسسه مالی هایی همراه خود کل دارایی های ۵۰۰ میلیارد میلیاردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی همراه خود قطعا ارزش آن را دارد کل بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ میلیارد میلیارد اعمال کرد. / ایرنا