در سال قبلی شاهد افزایش ۱۶۲ درصدی امانت کتاب در کتابخانه های مرغ گوشتی بودیم
ایسنا/ خراسان شمالی سرپرست کتابخانه شهر الفاروج ذکر شد: اعطای امانت به کتابخانه های شهرستان در سال قبلی نسبت به سال قبلی ۱۶۲ نسبت مرتفع است کدام ممکن است نماد دهنده بررسی اصولاً اشخاص حقیقی است.

مریم مومن زاده در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری دانشمند (ایسنا)، اظهار کرد: سال قبلی ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۹ جلد کتاب اجتناب کرده اند کتابخانه های شهرستان ها امانت گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴.۶ جلد کتاب به امانت گرفته شده است کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۱۶۲ جلد اصولاً اجتناب کرده اند ۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۲ جلد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت انبساط داشته است.

سرپرست کتابخانه های الفاروج همراه خود ردیابی به عضویت ۴۰۹۷ نفر در ۸ کتابخانه شهرستانی افزود: در سال ۹۹ انواع اعضا ۲۶۲۰ نفر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال قبلی ۵۶ نسبت افزایش عضویت را سند کردیم.

وی همراه خود خاص اینکه زیربنای سرانه کتابخانه های شهرستان در سال قبلی همراه خود مساحت عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۶ مترمربع به ۲.۶۹ نسبت رسیده است، ذکر شد: در ۲ سال قبلی رشدی {در این} بخش نداشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم میزان سرانه را افزایش دهیم. باند.” زیرساخت های شهر توسط کتابخانه تیتکانلو مدیریت تبدیل می شود. “در موجود است.

وی همراه خود خاص اینکه سرانه کتاب در شهرستان در طولانی مدت سال قبلی ۱۹۷.۹۴ جلد {بوده است}، افزود: {در این} بخش همراه خود ۹۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲۸ جلد، انبساط ۶ درصدی را شاهد هستیم.

انتهای پیام/

برترین اطلاعات درست در این لحظه

محتوای پیشنهادی


رئیس دانشکده علوم پزشکی زاهدان ایسنا/ سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: همراه خود وجود ورزش امکانات تزریق …