در امام شورا بازی کردن نکن / چیزی نخور…
نماهنگی کدام ممکن است تفسیر می کنید نصایح حجت الاسلام میرزا محمدی به کودکان مداح را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد شده است کدام ممکن است در پنجمین محفل شریف جمعی اجتناب کرده اند کودکان اهل بیت علیهم السلام به حاضر درآمد.