دانشگاه پزشکی: ۴۲ درصد افراد بالای ۵۰ سال فشار خون بالا دارند
مردان در ۲۰ سالگی فشار خون بالاتری نسبت به زنان دارند، اما در ۴۰ سالگی، زنان در این زمینه از مردان پیشی می گیرند. بنابراین فشار خون زنان در ۴۰ سالگی با فشار خون مردان در ۶۰ سالگی قابل مقایسه است. محققان بر این باورند که هورمون ها دخیل هستند.